ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Εάν επιθυμείτε να επιστρέψετε κάποιο προϊόν που αγοράσατε από MIHALARIAS ART gallery, έχετε τη δυνατότητα επιστροφής της παραγγελίας σας και αντικατάστασης του προϊόντος ή έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου εντός 30 ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας σας. Για την υπαναχώρηση απαιτείται να αποστείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας art@mihalarias.gr. Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης θα πρέπει επίσης να μας γνωστοποιήσετε τον αριθμό παραγγελίας και να δηλώσετε εάν επιθυμείτε την αλλαγή του προϊόντος ή την έκδοση πιστωτικού (απόδειξη ή τιμολόγιο). Στην περίπτωση που επιθυμείτε αντικατάσταση του προϊόντος βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα μας αποστείλετε το νέο προϊόν που επιθυμείτε να αγοράσετε. Δεν μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα της υπαναχώρησης όταν το αντικείμενο αυτής είναι οποιοδήποτε από τα ακόλουθα προϊόντα:
• Προϊόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του πελάτη.
• Μουσικά CDs/DVDs των οποίων η αρχική συσκευασία έχει αφαιρεθεί.
• Σφραγισμένα προϊόντα, τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για υγειονομικούς λόγους, και τα οποία ανοίχτηκαν μετά την παράδοση.

Προϋπόθεση για την εκ μέρους της SM FINE ART SA αλλαγή/αντικατάσταση προϊόντος ή/και την έκδοση πιστωτικού (τιμολογίου-απόδειξης) είναι η προηγούμενη εκ μέρους σας παράδοση των προς επιστροφή προϊόντων της gallery στη διεύθυνση Λεωφόρος Κηφισσίας 260 & Δηλιγιάννη, Κηφισσιά 14562 είτε από εσάς είτε μέσω courier με δαπάνες σας απολύτως άθικτων, εντός της συσκευασίας τους συνοδευόμενων πάντοτε από το τιμολόγιο αγοράς τους ή την αντίστοιχη απόδειξη λιανικής. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή ή εκτός της συσκευασίας τους ή σε περίπτωση που δεν συνοδεύονται από το τιμολόγιο αγοράς τους ή την αντίστοιχη απόδειξη λιανικής, η SM FINE ART SA διατηρεί το δικαίωμα να μην δεχτεί την επιστροφή του προϊόντος και να μην πιστώσει το κόστος αγοράς αυτού στον λογαριασμό σας. Το κόστος αποκατάστασης θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και η SM FINE ART SA εξουσιοδοτείται να προβαίνει σε μονομερή καθορισμό αυτού. Σε όλες τις περιπτώσεις επιστροφής – ανεξαρτήτως αιτίας – το σχετικό κόστος της ταχυμεταφοράς επιβαρύνεται ο πελάτης, ο οποίος φέρει και τον κίνδυνο μη καταστροφής του προϊόντος. Σας συνιστούμε, δε, να κρατήσετε την απόδειξη της εταιρείας ταχυμεταφοράς μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της επιστροφής.